Mgr. Zuzana Štefánková

Disertační práce

Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci

Attachment and social adaptation in early adolescence
Anotace:
Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci Citová vazba (attachment) je definována Bowlbym (1982) jako hypotetický konstrukt vyjadřující „trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu“. Citová vazba se formuje v závislosti na citlivosti (responssiveness) primární osoby k potřebám dítěte v zátěžových situacích. Vnějším …více
Anotace:
Greenberga (1999) je v rámci multifaktoriálního kontextu nejistá organizace citové vazby jedním ze zásadních faktorů vzniku externálních psychických poruch v adolescenci. Riziko maladaptivního vývoje společně s nejistým typem citové vazby značně zesiluje nepodporující chování rodičů, slabá supervize adolescentů (např. Branstetter a kol., 2009) a výchovná zátěž (fyzické tresty) ve středním školním …více
Abstract:
Attachment and social adaptation in early adolescence The internal working model of attachment is based on internalised experiences with attachment figure´s emotional availability and responsiveness mainly in the early childhood (Bowlby, 1973, Main, Kaplan, Cassidy, 1985, Bretherton, Munholland, 1999). This cognitive structure includes mental attachment representation that presents expectation of attachment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií