Mgr. Zuzana Štefánková

Doctoral thesis

Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci

Attachment and social adaptation in early adolescence
Abstract:
Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci Citová vazba (attachment) je definována Bowlbym (1982) jako hypotetický konstrukt vyjadřující „trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu“. Citová vazba se formuje v závislosti na citlivosti (responssiveness) primární osoby k potřebám dítěte v zátěžových situacích. Vnějším …more
Abstract:
Greenberga (1999) je v rámci multifaktoriálního kontextu nejistá organizace citové vazby jedním ze zásadních faktorů vzniku externálních psychických poruch v adolescenci. Riziko maladaptivního vývoje společně s nejistým typem citové vazby značně zesiluje nepodporující chování rodičů, slabá supervize adolescentů (např. Branstetter a kol., 2009) a výchovná zátěž (fyzické tresty) ve středním školním …more
Abstract:
Attachment and social adaptation in early adolescence The internal working model of attachment is based on internalised experiences with attachment figure´s emotional availability and responsiveness mainly in the early childhood (Bowlby, 1973, Main, Kaplan, Cassidy, 1985, Bretherton, Munholland, 1999). This cognitive structure includes mental attachment representation that presents expectation of attachment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií