Bc. Nella Kokešová

Bakalářská práce

Legislativa školní tělesné výchovy se zaměřením na výcvikové kurzy a pobyt v přírodě

Legislation of physical education with a focus on outdoor courses
Anotace:
Práce se zabývá legislativou školních letních sportovně-turistických a zimních výcvikových kurzů a její fungování v praxi. Výklady legislativy jsou porovnány s praktickými poznatky zprostředkovanými pomocí rozhovorů s pedagogy na Základních a Středních školách v Jihomoravském kraji. Dále práce obsahuje návrh inovace vedoucí k lepšímu zajištění bezpečnosti na kurzu i díky využití moderních technologií …více
Abstract:
This thesis deals with a legislation of school summer sport-tourism and winter training courses and their function in practice. The interpretations of legislation are compared with practical findings gathered with help of interviews with educators in primary and secondary schools in the South Moravian Region. Further the thesis contains a proposal of innovation leading to ensure bigger safety in course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit