Bc. Nella Kokešová

Bachelor's thesis

Legislativa školní tělesné výchovy se zaměřením na výcvikové kurzy a pobyt v přírodě

Legislation of physical education with a focus on outdoor courses
Abstract:
Práce se zabývá legislativou školních letních sportovně-turistických a zimních výcvikových kurzů a její fungování v praxi. Výklady legislativy jsou porovnány s praktickými poznatky zprostředkovanými pomocí rozhovorů s pedagogy na Základních a Středních školách v Jihomoravském kraji. Dále práce obsahuje návrh inovace vedoucí k lepšímu zajištění bezpečnosti na kurzu i díky využití moderních technologií …more
Abstract:
This thesis deals with a legislation of school summer sport-tourism and winter training courses and their function in practice. The interpretations of legislation are compared with practical findings gathered with help of interviews with educators in primary and secondary schools in the South Moravian Region. Further the thesis contains a proposal of innovation leading to ensure bigger safety in course …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities