Kateřina Frélichová

Bakalářská práce

Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu

Preparation and characterization of graphitic C3N4 a BiIO4 based nanocomposites for photocatalysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 (g-C3N4) a BiIO4 a sledování jejich vlastností po vystavení teplotám 200, 300 a 400 °C. Pro analýzu byly vybrané dostupné metody, jako je fotokatalytická degradace acid oranž 7, skenovací elektronová mikroskopie (včetně mikroanalýzy EDAX), fyzisorpce dusíku, rentgenová prášková difrakce (pro kvantitativní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the preparation and characterization of nanocomposites based on the graphitized C3N4 and BiIO4 and their characterization after exposure to temperatures of 200, 300 and 400 °C. Prepared samples were characterized by the photocatalytic degradation of acid orange 7, scanning electron microscopy (including EDAX microanalysis), nitrogen physisorption, X-ray powder diffraction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Praus
  • Oponent: Ladislav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality