Bc. Markéta Vaculíková

Bakalářská práce

Minimální mzda a nezaměstnanost - empirická analýza

MInimal wage and unemployment - an empirical investigation
Anotace:
V první části mé bakalářské práce se zaobírám jednotlivými názory na vliv minimální mzdy na nezaměstnanost publikované v poslední době. Následující model vychází z teoretické části a zabývám se vlivem minimální mzdy na vybrané skupiny obyvatel nebo zemí. Celý tento proces je velice zajímavý z ekonometrického hlediska, protože se zabývám i mírou vlivu jednotlivých proměnných.
Abstract:
In the first part of my thesis I’m interested in recent theories of impact of minimum wage on unemployment published in recent years. The following model is based on theoretical part of my thesis and deals with impact of minimum wage on selected groups of people and countries. Whole this process is interesting from econometric point of view because I am interested in degree of influence of each variable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta