Štěpán Bejr

Diplomová práce

Corporate design

Corporate design
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou firemního designu. Teoretická část specifikuje začlenění firemního designu v marketingové teorii, seznamuje s jeho základními prvky, zásadami a procesem jeho vytváření. Praktická část zkoumá změnu firemního designu ve 4 významných českých organizacích - České televizi, Českém rozhlasu, Zoo Praha a České pojišťovně. Odkrývá specifika každého případu, jejich pozitivní …více
Abstract:
The Master's Thesis deals with the issue of corporate design. The theoretical part specifies the integration of corporate design into marketing theory, introduces its basic components, principles and process of its creation. The practical part explores corporate identity changes in four significant Czech organizations - Czech Television, Czech Radio, Zoo Praha and Česká pojišťovna. It reveals specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36076