Mgr. Jakub Doležal

Bakalářská práce

Financování občanského sdružení v konkrétních podmínkách. Karate klub Brno.

Financing non-profit organisation in specific terms, Karate klub Brno
Anotace:
Doležal Jakub: Financování občanského sdružení v konkrétních podmínkách, Karate klub Brno. Bakalářská práce, Brno MU FSpS, 2011, 86s. Bakalářská práce se zabývá financováním a mechanikou občanského sdružení. Pro tento případ je zvolen „Karate Klub Brno“. Práce přibližuje činnost této organizace, způsob jejího fungování a financování. Sleduje sdružení od jejího založení, popisuje požadavky, které musí …více
Abstract:
Doležal Jakub: Financing non-profit organisation in specific terms, Karate klub Brno. Bachelor theses. Brno MU FSpS, 2011, 86s. The bachelor thesis deals with the financing and mechanism of a non-profit organisation. For this case is chosen “Karate klub Brno”. Work brings the activities of this organization, its method of operation and financing. Monitor the association since its formation, describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií