Samed Sentürk

Bakalářská práce

Event Marketing as a part of the selected company Sales Promotion (case study)

Event Marketing as a part of the selected company Sales Promotion (case study)
Anotace:
Cílem této práce je poskytnout lepší porozumění toho, jak se event marketing používá jako propagační nástroj. Ukázat skutečné výhody a nevýhody. Analýza procesu plánování event marketingu, komunikace před, po a během eventu. Jak nové nástroje marketingové komunikace se používají při event marketingu, nové trendy v digitálním světě a o interakci s potenciálními zákazníky ve všech krocích plánování eventu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a better understanding of how event marketing is used as a promotional tool. To show real advantages and disadvantages. Analysis of planning process of an event, pre-event, and communication, during the event and after event communication. How new tools of marketing communication are used in event marketing, new trends in digital world and interaction with potential …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní