Bc. Erik Nomilner

Master's thesis

Stanovení vnitřní dynamiky proteinu MAP2c pomocí kros-korelované NMR relaxace.

Determination of internal dynamics of protein MAP2c using cross-correlated NMR relaxation
Abstract:
Mezi všemi proteiny, které jsou nezbytné pro správné fungování buňky, existuje velká část těch, které nemají definovanou 3D strukturu. Jedním z těchto tzv. přirozeně neuspořádaných proteinů je Microtubule Associated Protein 2c který se podílí na regulaci stability a dynamiky mikrotubulů nervových buněk. Funkce přirozeně neuspořádaných proteinů souvisí s přechody …more
Abstract:
Among all the proteins that are essential for the right cellular functionality, there is large portion of those, which lack of defined 3D structure. One of these so-called Intrinsically disordered proteins is Microtubule Associated Protein 2c, which is involved in the regulation of the stability and dynamics of microtubules of neural cells. The function of Intrinsically Disordered Proteins arises from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta