Bc. Erik Nomilner

Diplomová práce

Stanovení vnitřní dynamiky proteinu MAP2c pomocí kros-korelované NMR relaxace.

Determination of internal dynamics of protein MAP2c using cross-correlated NMR relaxation
Anotace:
Mezi všemi proteiny, které jsou nezbytné pro správné fungování buňky, existuje velká část těch, které nemají definovanou 3D strukturu. Jedním z těchto tzv. přirozeně neuspořádaných proteinů je Microtubule Associated Protein 2c který se podílí na regulaci stability a dynamiky mikrotubulů nervových buněk. Funkce přirozeně neuspořádaných proteinů souvisí s přechody …více
Abstract:
Among all the proteins that are essential for the right cellular functionality, there is large portion of those, which lack of defined 3D structure. One of these so-called Intrinsically disordered proteins is Microtubule Associated Protein 2c, which is involved in the regulation of the stability and dynamics of microtubules of neural cells. The function of Intrinsically Disordered Proteins arises from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biomolekulární chemie