Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.

Disertační práce

Dynamika počítačem podporovaného skupinového učení

Dynamics of computer-supported group learning
Anotace:
Disertační práce se věnuje dynamice počítačem podporovaného skupinového učení, tj. vnitřním vlivům a procesům, které se objevují v situacích, kdy se studenti učí jeden od druhého. Práce se v kontextu terciárního vzdělávání zajímá o to, které tyto vlivy či procesy se v počítačem podporovaném skupinovém učení uplatňují, jakým způsobem jsou mezi sebou provázané a které z nich jsou klíčové pro zdárné završení …více
Abstract:
This dissertation thesis is devoted to the dynamics of computer-supported group learning, which stands for the internal influences and processes that emerge in situations where students learn from each other. In the context of tertiary education, this work is interested in how these influences or processes are applied in computer-supported group learning, how they are intertwined and which of them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika

Práce na příbuzné téma