Bc. Olga Suchkova

Diplomová práce

Stav psychoterapie v Polsku v 70. - 80. letech 20. století

The overview of psychotherapy in Poland in 70. - 80. years of the last century
Anotace:
Cílem této práce bylo vytvořit přehled vybraných směrů psychoterapie v Polsku v 70.-80. letech. Práce popisuje vývoj a stav konkrétních směrů v psychoterapii v Polsku ve výše zmíněném období, je uvedeno také srovnání se stejnými směry v tehdejším Československu. Práce také zahrnuje stav výcviků a výzkumu v psychoterapii. Celkový přehled je doplněn o výsledky obsahové analýzy článků z časopisu „Psychoterapia …více
Abstract:
The aim of this work was to create an overview of selected psychotherapeutical approaches in Poland in 70th-80th years. The work describes the development and status of specific approaches in psychotherapy in Poland during the above mentioned period, a comparison with the same approaches in the former Czechoslovakia is also provided. The work includes the situation in trainings and researches in psychotherapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma