Bc. Jana Topilová

Diplomová práce

Zavádění nového výrobku na trh

Introduction of a new product to the market
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat důležité kroky, které by měla uskutečnit firma s dlouholetou tradicí na trhu PENAM, a.s. ve snaze zavést nový chléb na trh. Bude navržena marketingová strategie, která bude obsahovat doporučení a opatření, jak tento výrobek na trh zavést. Samozřejmě to vše sebou přinese i další, dílčí cíle, jako je vyřešení strategických problémů při zavádění nového výrobku …více
Abstract:
The main aim of this thesis is an analysis of important steps, that a company with a long tradition PENAM, a. s. should implement in order to introduce a new bread to the market. This thesis proposes a marketing strategy, which contains suggestions and measures to implement this product on the market. Of course all this brings further intermediate objectives like solving strategic problems during implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavlína Široká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting