Olga Poseltová

Bakalářská práce

Vliv světové hospodářské krize na obchodní vztahy ČR a Německa

Impact of the Global Economic Crisis on Trade Relationships between the CR and Germany
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Vliv světové hospodářské krize na obchodní vztahy ČR a Německa" je analýza především kvantitativních změn ve struktuře vzájemné obchodní výměny. Pro analýzu byly využity údaje z Českého statistického úřadu v rozmezí let 2008-2012 a sledovány byly meziroční změny v objemu obchodu u jednotlivých zbožových tříd dle klasifikace SITC a dále také u jednotlivých skupin služeb. …více
Abstract:
This bachelor's thesis, entitled "Impact of the Global Economic Crisis on Trade Relationships between the CR and Germany", primarily focuses on the analysis of quantitative changes in the structure of mutual trade exchanges. Data provided by the Czech Statistical Office for the 2008-2012 period was used for the analysis. Year-on-year changes in trade volume of individual commodity groups using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Ilya Bolotov
  • Oponent: Radek Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35266