Theses 

Marketing a propagace měst a obcí – Ing. Markéta Loušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Ing. Markéta Loušová

Bachelor's thesis

Marketing a propagace měst a obcí

City and Village Marketing and Promotion

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá možností využití marketingu a aplikací jeho postupů a metod v systému managamentu veřejného sektoru.Námětem je využití součastného marketingu ve veřejném sektoru, zejména městského marketingu. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy. Je zde zpracována základní problematika publikovaná v použité odborné literatuře. Dále se práce věnuje marketingovému řízení měst a nástrojům komunikačního mixu. V teoretické části se zaměřuji také na sponzoring jako nástroj marketingové komunikace, který se v dnešní době stále více rozvíjí a města ho využívají. Praktická část se věnuje analýze marketingových metod měst Kladno a Slaný. Součástí praktické části je porovnání marketingových kroků u jednotlivých měst a jejich zhodnocení. Práce si klade za cíl díky teoretickým poznatkům navrhnout změny, které by umožnily efektivnější využití nástrojů marketingové komunikace v obou městech.

Abstract: This work deals with the possibility of using marketing and the application of its procedures and methods in the system of managament in the public sector. The theme of the work is the utilization of contemporary marketing in the public sector, especially urban marketing. The theoretical part shows the basic concepts of this issue. It elaborates the core issue, which is insluded in the bibliografy. Special attention is be given to urban management and marketing communication mix tools. In the theoretical part focuses on sponsorship as a marketing communication tool, which i nowadays more and more developer and use. The practical part concentrates on the analyse sof methods of marketing in the city of Kladno, and Slaný. The practical part compares the steps in the marketing strategies of both cities and thein evaluation. The aim of this work is to suggest specific changes using theoretical knowledge that would allow more efficient usage of marketing communication tools in both cities.

Kľúčové slová: marketing, městský marketing, sponzoring, propagace, komunikační mix, město, marketingové řízení marketing, city marketing, promotion, communication mix, city, marketing management

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 11:52, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz