Sylvie GALIOVÁ

Bakalářská práce

Etické normy a hodnoty ve vzdělávání a praxi městské policie Orlová

Ethical Norms and Values in Education and Work Expirience in Metropolitan Police in Orlová
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o tématu etického vzdělávání a praxi zaměřené na institut Městské policie v Orlové. V úvodních kapitolách jsou popsány základní pojmy spojené s tématem bakalářské práce. A to etika, etické normy a hodnoty, morálka. Práce se dále zaměřuje na vznik Etického kodexu a jeho stručný popis. Praktická část je věnována realizaci výše zmiňovaných etických norem a hodnot v dané instituci …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the topic of ethics education and ethical practice aimed at Institute of the Metropolitan Police in Orlova. The introductory chapters describes the basic concepts related to the topic of the thesis. Such as ethics, ethical standards and values, morals. Bachelor thesis also focuses on the creation of the Code of Ethics and a brief description. The practical part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014
Zveřejnit od: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GALIOVÁ, Sylvie. Etické normy a hodnoty ve vzdělávání a praxi městské policie Orlová. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta