Theses 

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ – Mgr. Helena Jeská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Helena Jeská

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrated Teaching at Primary School Level

Anotace: Diplomová práce "Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ" je zaměřena na využití integrované tematické výuky ve výuce na 1. stupni ZŠ. V první části uvádím terminologické vymezení obsahové integrace v primárním vzdělávání, vybrané strategie integrace výuky, zakotvení integrované tematické výuky v teorii: J. Piaget a konstruktivismus a integraci vzdělávacích obsahů ve vybraných alternativních a inovativních modelech škol, jejímž obsahem je program Začít spolu a Kritické myšlení. Druhá část obsahuje výzkumné šetření o postojích učitelů 1. st. ZŠ k ITV a zpracování tématu Voda v šesti podtématech, podrobně zpracovaných motivačních námětů vhodných k výuce ve 2. ročníku ZŠ.

Abstract: The thesis Integrated Teaching at Primary School Level is focused on using of integrated thematic teaching in education at the primary school level. In the first part I write about terminological definition of content integration at elementary level, chosen strategies of integrated teaching, integrated thematic teaching in theory: J. Piaget and constructivism and integration of educational contents in chosen alternative and innovated models of schools that goes with the school programme Start together and Critical thinking. The second part consists of research about attitudes of teachers of the primary school level to integrated thematic teaching and processing of the topic Water in six subtopics elaborated with motivation themes suitable for teaching in level 2 at primary school.

Klíčová slova: Integrace, projektová metoda, integrovaná tematická výuka, konstruktivismus, alternativní a inovativní modely škol, An Integration, a project method, an integrated thematic teaching, constructivism, alternative and innovative models of schools

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:23, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz