Mgr. Jiří Starý

Bakalářská práce

Návrh a tvorba 3D modelu stylizované postavy

Creating and Modeling of 3D Stylized Figure
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a tvorbou 3D modelu stylizované postavy, přičemž důraz je kladen jak na estetickou, tak i na technickou stránku výsledného modelu s ohledem na jeho funkčnost a použitelnost pro animaci. Popsány jsou všechny důležité fáze od počátečních skic přes modelování a texturování v programu Maxon Cinema 4D až po výsledné renderování. Nechybí ani nezbytný teoretický základ týkající se …více
Abstract:
The work describes design and creation of 3D model of a stylized figure with an emphasis on both aesthetic as well as on technical aspects of the finished model considering its functionality and usability for animation. Included are all important phases from initial sketches through modeling and texturing with Maxon Cinema 4D to the final rendering. There are also a necessary theoretical basics regarding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Oponent: MgA. Jan Mikota

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika