Dušan Koc

Diplomová práce

Elektronická komunikace bytového družstva

Electronic Communication of Housing Cooperative
Anotace:
Diplomová práce analyzuje metody, postupy a typy elektronické komunikace na br-něnském družstvu DRUŽBA, stavební bytové družstvo směrem k jejich zákazníkům, úřadům a dalším stakeholderům. Výsledky analýzy jsou propojeny na legislativní a administrativní prostředí, které má na elektronickou komunikaci vliv. Významné elektronické komunikace budou podloženy ekonomickými daty včetně nákladů, které jsou …více
Abstract:
The diploma thesis analyzes the methods, procedures and types of electronic communication on the Brno cooperative DRUŽBA, building housing cooperative towards their customers, administrative departments and other stakeholders. The results of the analysis are link to the legislative and administrative environment that influences electronic communication. Significant electronic communications will be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Jiří Přibil
  • Oponent: Lucie Váchová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71299