Mgr. Ondřej Zapletal, Ph.D.

Disertační práce

Modulace metabolismu lipidů a její dopad na funkce nádorových buněk a působení karcinogenů

Modulation of lipid metabolism and its impact on functions of cancer cells and the action of carcinogens
Anotace:
Dietární faktory významným způsobem ovlivňují vznik a vývoj nádorů, a to zejména v případě nádorů gastrointestinálního traktu. V potravinách se může vyskytovat řada nebezpečných látek majících mutagenní vlastnosti či podporujících rozvoj nádorových onemocnění. Jedná se nejen o látky anorganické, jako jsou např. arsen a některé jeho sloučeniny, ale i řadu organických sloučeniny klasifikovaných jako …více
Abstract:
Both origin and further development of cancer are significantly affected by dietary factors, in particular in the case of colorectal cancer. A number of dangerous substances with mutagenic properties or promoting the development of cancer can be a part of the diet. These include not only inorganic substances, such as arsenic and arsenic-based compounds, but also a number of organic compounds classified …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D., prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta