Mgr. Andrea Slivová

Bakalářská práce

Mezipohlavní a stranové rozdíly kostí zápěstních

Sex and Side Differences in Carpal Bones
Abstract:
Genetic predisposition together with external influences, such as amount and type of mechanical load, can result in sex and side differences in the size and shape of the bones. The aim of theoretical part of the thesis was to create an overview of knowledge considering size, shape, order and variability of wrist bones. The aim of practical part of the thesis was to find out whether there are differences …více
Abstract:
Genetické vlohy spolu s vnějšími vlivy, jako například míra a typ mechanického zatížení, mohou způsobovat rozdíly ve velikosti a tvaru kostí mezi stranami těla a pohlavími. Cílem teoretické části této práce bylo vytvořit literární přehled poznatků o velikosti, tvaru, uspořádání a variabilitě zápěstních kostí. Cílem praktické části bylo zjistit přítomnost stranových a pohlavních rozdílů v rozměrech …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie

Práce na příbuzné téma