Bc. Zuzana Kotásková

Bakalářská práce

Analýza a návrh rozhraní webové stránky podle principů UX

Website interface analysis and design according to UX principles
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Analýza a návrh rozhraní webové stránky podle principů UX představuje aspekty, jež mají na chování a rozhodování uživatelů webových stránek vliv, a to jak pomocí rešerše z české a zahraniční literatury, tak praktickým porovnáním vybraného webového portálu s konkurenčními řešeními. Bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení již existujících webových stránek s ohledem na návštěvníka …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled Website interface analysis and design according to UX principles presents the aspects that influence the behaviour and decision-making of website users, both by means of research from Czech and foreign literature and by practical comparison of the selected web portal with competing solutions. The bachelor thesis focuses on the improvement of existing websites with regard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní