Eva Michálková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Přístup zaměřený na lidská práva v rozvojové spolupráci

Anotace:
Práce se zabývá přístupem založeným na lidských právech v rozvojové spolupráci. Tento relativně nový přístup představuje výraznou změnu v chápání rozvojové spolupráce. Vychází z přesvědčení, že rozvoj je možný pouze, pokud budou dodržována lidská práva. Cílem práce bylo popsat přístup založený na lidských právech se zaměřením na jeho východiska, přínosy a nedostatky, a tím poskytnout přehled možností …více
Abstract:
This thesis is concerned with The Human Rights-based Approach to Development Cooperation. This relatively new approach is a significant change in the understanding of the development cooperation. The approach is based on the belief that the development is possible only if human rights are respected. The aim of the thesis was to describe the Human Rights-based Approach with a focus on its principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Magdaléna Vaculčiaková
  • Oponent: PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc