Ing. Andrea Vincencová

Bakalářská práce

Úloha peněžité pomoci v mateřství a navazujících dávek v českém sociálním systému

The role of paid maternity leave and related benefits in the Czech social system
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o úloze peněžité pomoci v mateřství a navazujících dávkách v českém sociálním systému. Práce se zabývá rodinnou politikou, dále sociálním zabezpečením a nemocenským pojištěním, do kterého spadá dávka peněžitá pomoc v mateřství. Bakalářská práce rozebírá dávky s touto spojené jako porodné a rodičovský příspěvek. Dále zde uvádí obecný výpočet dávek a změny pro rok 2012 a 2013 …více
Abstract:
This thesis deals with the role of maternity benefits and other subsequent benefits in the Czech social system. It looks into the family policy, social security system and health insurence which includes maternity benefits. This work analyses maternity benefit and other social benefits connected with it, such as parental allowances and maternity grant. It states general benefits calculations and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní