Mgr. Vojtěch HOLEČKO

Rigorózní práce

Mimořádný lidový soud v Chebu, Mimořádný lidový soud v Litoměřicích a Terezín

THE EXTRAORDINARY PEOPLE'S COURT IN CHEB, THE EXTRAORDINARY PEOPLE'S COURT IN LITOMERICE AND THE CITY TEREZIN
Anotace:
V Rigorózní práci se čtenář seznámí s veliteli táborů, kteří zabíjeli mnoho lidí. Velká část práce je věnována Terezínu. Práce v archívu poskytla zajímavé případy, které byly souzeny před soudem.
Abstract:
In Rigorous Theses, can the readers introduce with Commanders of the Ghetto and Prison, who killed many people. The large part of the Theses is devote the city Terezin. Work in the Archives provided interesting Cases, which have been judged before the Extraordinary people's court.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČKO, Vojtěch. Mimořádný lidový soud v Chebu, Mimořádný lidový soud v Litoměřicích a Terezín. Plzeň, 2017. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo