Veronika KONEČNÁ

Bachelor's thesis

Přechod k demokracii ve Španělsku a jeho reflexe v Baskicku.

Transition to democracy in Spain and its reflexion in Basque Country.
Abstract:
Práce se zabývá postavením Baskického národa v průběhu 20. století, zejména v období španělské tranformace v demokracii. Reviduje naplnění snah Basků o jejich samostatnou národní stát.
Abstract:
Thesis deals with position of the Basque nation during 20. century, particularly in time if Spanish democratic transition. It analyzes fulfilling of attempts of the Basque free national state.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jiří Zákravský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KONEČNÁ, Veronika. Přechod k demokracii ve Španělsku a jeho reflexe v Baskicku.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/