Bc. Kristýna Jurigová

Master's thesis

Analýza podnikatelských rizik plynoucích ze smluvních vztahů a otázka zajištění pohledávek v obchodním styku

Activity of contractors analysis adventure rezulting from contracts relations and payment in due course in business connexion
Abstract:
Práce se zaměřuje na smluvní vztahy a špatnou platební morálku. Tato práce rizika nejen identifikuje, ale doporučuje také nové postupy. V neposlední řadě se snaží vyhodnotit budoucí přínosy nových procesů.
Abstract:
The thesis reflects especially contractual conditions and bad payment moral in business. This thesis these risks not only identify, but also recommend new procedures. Last but not least the thesis estimated future benefits from new process.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 9. 2010
  • Supervisor: Ing. Pavel Mayer
  • Reader: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting