Theses 

Stresory v práci pracovníků oddělení zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce v Třinci – Soňa LODEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soňa LODEROVÁ

Bakalářská práce

Stresory v práci pracovníků oddělení zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce v Třinci

Stressors in the Work of the Consultants for Recruitment in Labour Office in Třinec

Anotace: Předkládaná bakalářská diplomová práce pojednává o problematice stresu jako jednoho z jevů, který negativně ovlivňuje práci poradců pro zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce v Třinci. Teoretická část přibližuje problematiku stresu jako výsledek působení rizikových faktorů prostřednictvím odborné literatury, praktická část, jež vychází z vedeného polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření, sleduje stresory, kterým jsou poradci pro zprostředkování zaměstnání na pracovišti skutečně vystaveni. Výsledky výzkumného šetření se stanou podkladem pro naplnění cíle práce, kterým je navržení řešení směřující především do pracovního prostředí a na konkrétní pracoviště. Aplikace návrhů do praxe zmírní zátěž, kterou poradci pro zprostředkování zaměstnání na pracovišti prožívají, a stane se prevencí jejich vyhoření.

Abstract: The bachelor thesis deals with the issue of stress as one of the phenomena that negatively affect the work of consultants for recruiment in Labour Office in Trinec. The theoretical part approaches the issue of stress as a result of exposure to risk factors through expert literature. The practical part, based on a semistructured interview and a conducted survey, pursues the stressors that the recruiment consultants have truly experienced. The results of the research will become the basis for reaching the aim of the thesis, which is to suggest a solution for a specific working enviroment and for a particular workplace. Putting the suggestions into practice will lower the stress that the consultants for recruiment experience and it will become the prevention of their burnout.

Klíčová slova: Stres, stresor, vnější rizikový faktor, vnitřní rizikový faktor, reakce na stres, pracovní stres, nároky na pomáhající profese, copingové strategie, salutory vnější a vnitřní, supervize

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

LODEROVÁ, Soňa. Stresory v práci pracovníků oddělení zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce v Třinci. Valašské Meziříčí, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz