Bc. Markéta Novotná

Bakalářská práce

Late Victorian Country Life as Illustrated in Thomas Hardy's Tess of the d'Urbervilles

Late Victorian Country Life as Illustrated in Thomas Hardy's Tess of the d'Urbervilles
Anotace:
Účelem práce je zkoumání povahy pozdně viktoriánského života v díle Thomase Hardyho Tess z d’Urbervillů. Důkladná četba a podrobná analýza románu odhalí dvojí povahu Hardyho strategie, která kolísá mezi realistickým a občas naturalistickým vyobrazením zaznamenávajícím historická fakta a silnou přítomnost symbolických a vizuálních prvků, které se podstatně podílejí na Tessině příběhu. Úvodní část představuje …více
Abstract:
The aim of the thesis is to examine the character of the Late Victorian country life in Thomas Hardy’s novel Tess of the d’Urbervilles. The close reading and detailed textual analysis of the novel will reveal the dual nature of Hardy’s strategy, which oscillates between realistic, and at times, naturalistic portrayal recording historical facts and a strong presence of symbolic and visual elements that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma