Bc. Veronika Rejzková

Bachelor's thesis

Koncept dítěte v internetové diskuzi o dětské kriminalitě

Concept of child in internet discussion about childhood criminality
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, zda došlo k redefinici kulturního konceptu dítěte a dětství prostřednictvím percepce těch dětí, které páchají závažnou trestnou činnost. Práce se pohybuje v oblasti sociálně konstruované reality. Teoretickým východiskem je dominantní (tradiční) diskurz ustavený moderní západní společností, který vidí dítě jako nevinné, neschopné a hodné ochrany. Inspirací jsou práce britských …more
Abstract:
The aim of this paper is to examine through the perception of those children who commit serious crimes if the culture concept of child and childhood has been redefined. This paper operates in social constructed reality framework. Theoretical base is constituted on dominant (traditional) discourse set by modern western society which approaches child as innocent, incapable and worth of protection. Inspiration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2009
  • Supervisor: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology