Ing. Martin Zlámal

Bachelor's thesis

Celní správa v dělené správě

Customs Administration in Divided Administration
Anotácia:
Bakalářská práce Celní správa v dělené správě se zabývá právním rámcem opravňující Celní správu České republiky výkonem dělené správy, její strukturou, věcnou příslušností tohoto sboru, přehledem a zhodnocením inkasovaného objemu při výkonu této správy a nástinem očekávané realizace výkonu dělené správy v blízké budoucnosti
Abstract:
The Bachelor Thesis titled The Customs Administration in Divided Administration deals with the legal framework authorizing the Customs Administration of the Czech Republic to perform the divided administration, its structure, subject-matter venue of the authority, overview and evaluation of the amounts collected from execution of the administration and outline of expected performance of divided administration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedúci: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta