Bc. Jiří KUDRNA

Diplomová práce

Cykloturistika jako prvek regionálního rozvoje - na příkladu Labské stezky v Ústeckém kraji

Cycling tourism as a part of regional development - focused on The Elbe Cycle Route in The Usti region
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá regionálním rozvojem prostřednictvím cykloturistiky, konkrétně rozvojem Labské stezky v Ústeckém kraji. Labská stezka je zde představena jako marketingový, ale též v průběhu času realizovaný fyzický produkt. Práce je rozdělena do tří tematických částí. První část práce se zaměřuje na problematiku cyklistiky v obecnější rovině ? patří sem vysvětlení příslušné terminologie …více
Abstract:
The thesis is focused on regional development by means of cycling tourism, especially by the development of The Elbe Cycle Route in the Ústí region. The Elbe Cycle Route is presented as a product of marketing and the physical product as well, which is realized over the years. The thesis is divided into the three thematic parts. The first part is engaged in issues of cycling in a generally way ? there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDRNA, Jiří. Cykloturistika jako prvek regionálního rozvoje - na příkladu Labské stezky v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta