Patrik BATTYA

Master's thesis

Politická filozofie Johna Rawlse: od teorie spravedlnosti k politickému liberalismu

Political philosophy of John Rawls: from theory of justice to political liberalism
Abstract:
Diplomová práce s názvem "Politická filozofie Johna Rawlse: od teorie spravedlnosti k politickému liberalismu" se zabývá politickou filozofií významného amerického liberálního filozofa Johna Rawlse, který žil ve 20. století. Hlavním předmětem práce je Rawlsova teorie spravedlnosti, kterou představil ve svém díle "Teorie spravedlnosti" z roku 1971. Práce sleduje vývoj politického myšlení Johna Rawlse …more
Abstract:
The final thesis "Political philosophy of John Rawls: from theory of justice to political liberalism" deals with political philosophy of significant american liberal philosopher John Rawls who lived in the 20. century. The main subject of this thesis is Rawls´s theory of justice, which was displayed in his work "Theory of Justice" from 1971. Next this thesis pursues development of political thought …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2010
  • Supervisor: PhDr. Ivan Müller, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BATTYA, Patrik. Politická filozofie Johna Rawlse: od teorie spravedlnosti k politickému liberalismu. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta