Patrik BATTYA

Diplomová práce

Politická filozofie Johna Rawlse: od teorie spravedlnosti k politickému liberalismu

Political philosophy of John Rawls: from theory of justice to political liberalism
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Politická filozofie Johna Rawlse: od teorie spravedlnosti k politickému liberalismu" se zabývá politickou filozofií významného amerického liberálního filozofa Johna Rawlse, který žil ve 20. století. Hlavním předmětem práce je Rawlsova teorie spravedlnosti, kterou představil ve svém díle "Teorie spravedlnosti" z roku 1971. Práce sleduje vývoj politického myšlení Johna Rawlse …více
Abstract:
The final thesis "Political philosophy of John Rawls: from theory of justice to political liberalism" deals with political philosophy of significant american liberal philosopher John Rawls who lived in the 20. century. The main subject of this thesis is Rawls´s theory of justice, which was displayed in his work "Theory of Justice" from 1971. Next this thesis pursues development of political thought …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Ivan Müller, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BATTYA, Patrik. Politická filozofie Johna Rawlse: od teorie spravedlnosti k politickému liberalismu. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta