Bc. Mojmír Špalek

Diplomová práce

Vliv marketingových komunikací v místě prodeje zboží na rozhodovací proces zákazníka

Impact of Marketing Communications at the Sale Place on the Customer's Deciding Process
Anotace:
Předmětem této Diplomové práce je otázka ovlivňování rozhodovacího procesu zákazníků v místě prodeje. Místem prodeje je v rámci této práce Moderní trh. Jedná se tedy o zmapování, jaký vliv mají marketingové komunikace v místě prodeje na finální rozhodnutí zákazníka. Přičemž podstatu práce tvoří nejenom způsob komunikace, ale i forma prezentace nabízeného zboží. V první části se práce zaměřuje na základní …více
Abstract:
The subject of this thesis is the question of influencing the decision-making process of customers at the point of sale. The modern market is meant by the point of sale in this work. It therefore concerns the mapping of the influence marketing communications have in the point of sale on the final decision of customer. The essence of work is not created by the means of communication only, but also by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špalek, Mojmír. Vliv marketingových komunikací v místě prodeje zboží na rozhodovací proces zákazníka. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe