Bc. Anna HOUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Poruchy hlasového ústrojí z hlediska hlasového profesionála

The Voice Apparatus Disorders From The Point Of View Of The Voice Specialist
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá tématikou hlasu, jeho poruch a jejich moţnou nápravou. Téma bylo zpracováno na základě nejmodernějších medicínských materiálů a vlastní reedukační několikaleté praxe. Hlasový profesionál v této práci nalezne poruchy, se kterými se můţe ve své profesi setkat a také moţnosti nápravy, reedukace a rehabilitace hlasu. Tato tématika je velice mladá a kaţdou vydanou …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of the voice, its disorders and their possible correction. The topic was processed on the basis of the most modern medical materials and our own reeducational practice of several years. In this work, the voice professional will find disorders that he may encounter in his profession, as well as opportunities for correction, reeducation and rehabilitation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Eva Studecká

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOUŠKOVÁ, Anna. Poruchy hlasového ústrojí z hlediska hlasového profesionála. Ostrava, 2020. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění