Bc. Iva Gudernová

Diplomová práce

Role transportérů rodiny ABC B v melanogenezi a multilékové rezistenci melanomů

Role of ABC B family transporters in melanogenesis and multidrug resistance of melanomas
Anotace:
Maligní melanomy vznikají z buněk melanocytů, které na rozdíl od jiných typů nádorů obsahují melanosomy, organely které mají schopnost syntetizovat melanin. Proces tvorby melaninu se obecně nazývá melanogeneze, která kromě biogeneze melanosomů, syntézy melaninu, zahrnuje také detoxikaci endogenních cytotoxických látek prostřednictvím melaninu. Melanomy často bývají rezistentní ke konvenční léčbě, jako …více
Abstract:
Malignant melanoma is a type of cancer that arises from melanocytes, specialized cells that produce the pigment melanin. Formation of melanin is generally called melanogenesis, which includes biogenesis of melanosomes, melanin synthesis and detoxification of endogenous cytotoxic agents through melanin. Treatment of melanoma is complicated as the cells are usually resistant to chemotherapy and radiation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma