Bc. Karolína Šánková

Master's thesis

Organizační struktura nadnárodních podniků - využitelnost modelu Stopford-Wells v současných podnicích

MNE Organisational Structure - use of Stopford-Wells model in current business
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Organizační struktura nadnárodních podniků – využitelnost modelu Stopford-Wells v současných podnicích“ je analyzovat organizační strukturu nadnárodního podniku a zjistit, zda se struktura v podniku vyvíjí v souladu se Stopford-Wells modelem. V teoretické části je nejprve stručně věnována pozornost nadnárodním podnikům. Dále se práce zabývá organizačními strukturami a jejich …more
Abstract:
The goal of this thesis „MNE Organisational Structure – use of Stopford-Wells model in current business” is to analyse the organisational structure of the multinational enterprise and to determine whether the structure in the company is developing in accordance with the Stopford-Wells model. In the theoretical part, attention is first drawn to multinational enterprises. Furthermore, the thesis deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management