Bc. Karolína Šánková

Master's thesis

Organizační struktura nadnárodních podniků - využitelnost modelu Stopford-Wells v současných podnicích

MNE Organisational Structure - use of Stopford-Wells model in current business
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Organizační struktura nadnárodních podniků – využitelnost modelu Stopford-Wells v současných podnicích“ je analyzovat organizační strukturu nadnárodního podniku a zjistit, zda se struktura v podniku vyvíjí v souladu se Stopford-Wells modelem. V teoretické části je nejprve stručně věnována pozornost nadnárodním podnikům. Dále se práce zabývá organizačními strukturami a jejich …viac
Abstract:
The goal of this thesis „MNE Organisational Structure – use of Stopford-Wells model in current business” is to analyse the organisational structure of the multinational enterprise and to determine whether the structure in the company is developing in accordance with the Stopford-Wells model. In the theoretical part, attention is first drawn to multinational enterprises. Furthermore, the thesis deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Management