Bc. Daniel Severa

Master's thesis

Sdílení obsahů mezi klasickými mediatypy (tisk, rozhlas, TV) a síťovými (novými) médii

Sharing contents between traditional media types (newspapers, radio, TV) and the network (new) media
Abstract:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na sdílení obsahu mezi klasickými mediatypy a síťovými médii a rozšiřováním cílových skupin, což dopomáhá vydavatelským domům k rozšíření inzertních úkonů. V prvních dvou kapitolách jsou popsány předpoklady vzniku mediatypů (tisk, TV, rozhlas, síťová média) na základě technologie, předpoklady vzniku masového tisku a co jsou síťová média. Dále jsou popsány znaky …more
Abstract:
In my diploma thesis, I focused on sharing content between classical printed media and network media and broadening target groups, which helps to the publishers to expand their advertising operations. The first two chapters describe the qualifications for the creation of media types (newspaper, TV, radio, network media) on the basis of technology, prerequisites for mass media production and network …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Reader: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic