Bc. Markéta Rozmarová

Diplomová práce

Ideal Female Beauty in Noun Phrases in Cosmetic Advertising for Afro-American Women

Ideal Female Beauty in Noun Phrases in Cosmetic Advertising for Afro-American Women
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá stereotypním zobrazením ženské krásy, které lze najít v reklamách na vlasovou a pleťovou kosmetiku pro Afroamerické ženy v magazínu Ebony. Cíl práce je analýza vizuálních komponentů a analýza textu v 72 reklamách, která se zaměřuje na použití jmenných frází, jejich modifikace a konotace. Práce je rozdělena do dvou částí. První část poskytuje základní informace …více
Abstract:
The present thesis deals with stereotypical images of female beauty as presented in skin and hair cosmetic advertising for Afro-American women in Ebony magazine. The aim of the thesis is to analyse the visual and textual components of 72 advertisements with focus on the use of noun phrases, noun phrase modification, and connotations. The thesis is divided into two parts. The first one gives basic information …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta