Bc. Markéta Rozmarová

Master's thesis

Ideal Female Beauty in Noun Phrases in Cosmetic Advertising for Afro-American Women

Ideal Female Beauty in Noun Phrases in Cosmetic Advertising for Afro-American Women
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá stereotypním zobrazením ženské krásy, které lze najít v reklamách na vlasovou a pleťovou kosmetiku pro Afroamerické ženy v magazínu Ebony. Cíl práce je analýza vizuálních komponentů a analýza textu v 72 reklamách, která se zaměřuje na použití jmenných frází, jejich modifikace a konotace. Práce je rozdělena do dvou částí. První část poskytuje základní informace …more
Abstract:
The present thesis deals with stereotypical images of female beauty as presented in skin and hair cosmetic advertising for Afro-American women in Ebony magazine. The aim of the thesis is to analyse the visual and textual components of 72 advertisements with focus on the use of noun phrases, noun phrase modification, and connotations. The thesis is divided into two parts. The first one gives basic information …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta