Bc. Dominika Papíková

Bakalářská práce

Interní subjekty v prózách Petry Soukupové.

Internal Subjects in the Prose od Petra Soukupová
Anotace:
Anotace Bakalářská práce Interní subjekty v románech Petry Soukupové se zabývá analýzou naratologických kategorií literární postavy a vypravěče v románech K moři (2007), Zmizet (2009), Pod sněhem (2015) a Nejlepší pro všechny (2019). První část práce obsahuje interní subjekty z hlediska literární teorie, v druhé části je tato teorie aplikována na prózu Petry Soukupové.
Abstract:
Abstract The bachelor thesis Internal Subjects in Novels of Petra Soukupová focuses on analysis of narratological categories of a character and a narrator in novels K moři (2007), Zmizet (2009), Pod sněhem (2015) and Nejlepší pro všechny (2019). The first part of the thesis contains international subjects from the point of view of literary theory, the second part is applied literary theory to the novels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta