Bc. Alexej Zorin

Bakalářská práce

Payment Cards

Payment Cards
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit vznik a vývoj platebních karet, zejména se práce zaměřuje na trh platebních karet v Rusku a České republice. Součástí práce je teoretický nástin a popis zásad fungování platebních karet. Na základě získaných informací je v práci obsaženo srovnání mezi českým a ruským trhem. Na základě dotazníku je k dispozici porovnání návyků a základní vztah ruských a českých …více
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce creation and development of payment cards, in particular, the work focuses on the payment card market in Russia and Czech Republic. Part of the thesis is a theoretical outline and description of functionning principles of payment cards. Furthermore, based on obtained information in work is provide comparison between Czech and Russian market. Based on the questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: Ing. Miloslav Kozler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management v anglickém jazyce