Lukáš BATYSTA

Bakalářská práce

Analýza asymetrického konfliktu - Sovětská invaze do Afghánistánu

Analysis of asymmetric conflict - The Soviet invasion of Afghanistan
Anotace:
I přestože je téměř každý ozbrojený konflikt svou povahou více či méně asymetrický, chápeme v dnešní době pojem asymetrický konflikt jako konflikt, ve kterém proti sobě stojí na jedné straně pravidelná armáda státu či koalice států a na straně druhé nestátní ozbrojená skupina či skupiny. V asymetrických konfliktech dochází ke střetu dvou proti sobě bojujících stran s velmi výraznými nerovnostmi. Na …více
Abstract:
Despite the fact that almost every armed conflict is more or less asymmetric by its nature, asymmetric conflict as a term in international relations theory is usually construed as a situation when there is a regular army of a state (or a coalition of states) on one side and a non-state armed group (or groups) on the latter. The level of armament, training and professionalism of the two fighting sides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BATYSTA, Lukáš. Analýza asymetrického konfliktu - Sovětská invaze do Afghánistánu. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Práce na příbuzné téma