Bc. Vladimír Šoul, DiS.

Diplomová práce

Informační panel pro manažera výroby

Information Panel for Production Manager
Anotace:
Diplomová práce „Informační panel pro manažera výroby“ popisuje základní potřeby pro sběr a vyhodnocování dat. Dále se zabývá návrhem a realizací programu pro vyhodnocování dat z výroby. Mezi hlavní prvky pro vyhodnocování patří: ztráta výkonu, ztráta dostupnosti, počet chyb, počet druhů chyb a celková efektivnost zařízení.
Abstract:
Dissertation "Information board for production manager" describes basic needs for collecting and evaluation of data. It also looks into the proposal and realisation of data evaluation programme. Among primary elements for evaluation belong: loss of output, availability loss, quantity of defects, quantity of sorts of defects and total efficiency of the device.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS