Mgr. Bc. Alica Virdzeková

Diplomová práce

Středověká a raně novověká popraviště ve světle archeologických pramenů

Medieval and early modern gallows in the light of archaeological sources
Abstract:
Diploma thesis is dealing with places of executions. Based on archaeological sites in Middle Europa it focuses on methodology of research. Practical part consisted of verification and documentation of selected sites. At the end it solves the problem of relics protection.
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá popraviskami. Na základe archeologicky skúmaných lokalít v strednej Európe sa sústreďuje na metodiku výskumu. Praktická časť spočívala v overení a dokumentácii vybraných lokalít. V závere rieši problematiku pamiatkovej ochrany.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma