Bc. Martin Trbola

Diplomová práce

Řízení zásob ve vybraném výrobním podniku

Inventory management in selected manufacturing company
Abstract:
Thesis is focuses on the analysis of an existing inventory management system in manufacturing enterprise BLISTEEL Inc. The main objective of this thesis is the design of analysis to optimize inventories and inventory management process in the company. Secondary objectives are the analysis of inventory turnover and turning point, which indicate how many times the inventory turn and the calculation of …více
Abstract:
Práca je zameraná na analýzu stávajúceho systému riadenia zásob vo výrobnom podniku BLISTEEL a.s. Hlavným cieľom práce je na základe prevedených analýz optimalizovať skladové zásoby a proces riadenia zásob v podniku. Vedľajšie ciele sú analýzu obrátky zásob a bodu obratu, ktoré udávajú koľko krát sa zásoby v spoločnosti obrátia a na výpočet obežných aktív a využitia kapitálu. Aplikácia ABC analýzy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lenka Procházková
  • Oponent: RNDr. Andrej Forgáč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting