Bc. Klára Kellerová

Master's thesis

Příprava Víceletého finančního rámce EU na léta 2014-2020

Preparation of the Multiannual Financial Framework for 2014 - 2020
Abstract:
Příprava Víceletého finančního rámce EU na léta 2014-2020 Diplomová práce se zabývá přípravou Víceletého finančního rámce EU (Multiannual Financial Framework/MFF) na léta 2014-2020. Práce si klade za cíl zkoumat vývoj před přijetím MFF 2014-2020, včetně posouzení návrhu MFF Evropské komise, s důrazem na pozice členských států. Za tímto účelem text rozebírá revizi financování EU a její výstup včetně …more
Abstract:
The Preparation of the Multiannual Financial Framework for 2014-2020 This diploma work is going to be focused on the preparation of the Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020. The aim of the paper is to examine the development before the adoption of the MFF including the assessment of the European Commission´s proposal for MFF focusing on positions and preferences of the EU member states. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií